ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

/Files/images/DSC_1108 (1).jpg Юдакова Марія Олексіївна, методист з психологічної служби району. У своїй діяльності психологічна служба району керується Конституцією України, Декларацією про права людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про психологічну службу системи освіти України», Етичним кодексом психолога та іншими нормативно-правовими актами.

Методист з психологічної служби району, керуючи психологічною службою району здійснює організаційні, координаційні, інформаційні, контрольно-аналітичні та навчально–методичні функції у галузі практичної психології та соціальної роботи серед практичних психологів та соціальних педагогів, а також в цілому забезпечує функціонування та розвиток психологічної служби:

  • надає методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам, методистам методичного центру, керівникам навчальних закладів, учителям, вихователям та іншим учасникам навчально-виховного процесу;
  • бере участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, їх атестації, професійному зростанні, кадровому забезпеченні психологічної служби;
  • організовує діяльність методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів, роботу творчих груп, школи молодого спеціаліста;
  • координує навчально-методичні розробки, дослідження, апробації корекційно-розвивальних програм, реалізацію та впровадження державних, регіональних, місцевих та районних програм працівниками психологічної служби району;
  • впроваджує досягнення психологічної науки та передового досвіду.

Методична тема, над якою працює психологічна служба району: «Підвищення професійної компетенції практичних психологів та соціальних педагогів з метою ефективного соціально-психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу».

Проблема, над якою працює методист: «Формування професійної рефлексії у практичних психологів та соціальних педагогів».

Спеціалісти психологічної служби району працюють над вирішенням актуальних питань та проблем сучасної освітянської галузі, створюють та забезпечують соціально-психологічні умови для розвитку особистості дитини та учня. Практичні психологи і соціальні педагоги беруть участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я; проводять психолого-педагогічну діагностику готовності вихованців, учнів до навчання та сприяють їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагають у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку; розробляють та впроваджують розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів; сприяють вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готують учнів до свідомого життя; здійснюють профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;проводять психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, формують психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультують з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

/Files/images/IMG_20170306_135935.jpg

Основними видами діяльності шкільного психолога є: просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне консультування, психодіагностика та психокорекція. Шкільний психолог обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.
  • Психологічна діагностика. Психологічна діагностика є одним з найголовніших видів діяльності шкільного психолога. Без результатів психодіагностичного обстеження складно на достатньо високому професійному рівні займатися психопрофілактикою, психологічним консультуванням та психологічною корекцією.Основними завданнями даного виду діяльності шкільного психолога є: визначення особливостей психологічного розвитку дитини та їх готовності до навчання у школі; оцінка відповідності рівня розвитку умінь, навичок, особистісних якостей дітей віковим нормам; виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів; виявлення причин конфліктів у колективі однокласників.
  • Психологічна корекція. Ця робота спрямована на зниження або усунення відхилень у психологічному розвитку учня, на подолання поганих звичок та девіантних форм поведінки, на формування адекватної життєвої позиції та планів на майбутнє, формування позитивного відношення до здорового способу життя.
  • Психологічне консультування. Психологічна консультація призначена для того, щоб допомогти розв’язати конкретні проблеми, з якими до психолога звертаються вихователі, учителі та батьки.Найчастіше предметом консультування стають питання готовності дітей до школи, труднощі у засвоєнні знань, відхилення у поведінці учнів (систематичні крадіжки, брехливість, втечі зі школи та з дому, надмірна конфліктність або чутливість, різкі зміни настрою, втрата інтересу до навчання, вживання психоактивних речовин). Шкільні психологи консультують також з проблем поганої пам’яті та уваги у дітей, їх підвищеної втомленості або непосидючості, застосування нових методик виправлення відмічених недоліків, вибору майбутньої професії.
  • Психопрофілактична діяльність. Профілактична діяльність шкільного психолога спрямована на попередження виникнення проблем, пов’язаних з навчанням у освітньому закладі, охорону психічного здоров’я учнів, пропаганду здорового способу життя та попередження алкоголізму та наркоманії, інших залежностей та шкідливих звичок серед підлітків.
  • Просвітницька діяльність.Необхідність даного виду діяльності пов’язана з тим, що вихователі та учителі досить часто спираються на однобічні бачення особливостей своїх вихованців та учнів, не завжди можуть вплинути на конфліктну ситуацію, що виникла у класному колективі, допомогти батькам у корекції складних взаємовідносин з їх дітьми.Форми просвітницької діяльності можуть бути різними: лекції, бесіди з усіма учасниками педагогічного процесу, участь у батьківських зборах та відповіді на запитання батьків, підбір літератури, підготовка інформаційних матеріалів та їх видання, уроки психології, консультування тощо.

/Files/images/0001_zaidimas_1525330550.jpg

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

/Files/images/Heart-in-hands2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 689

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.