FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

У своїй діяльності психологічна служба району керується Конституцією України, Декларацією про права людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про психологічну службу системи освіти України», Етичним кодексом психолога та іншими нормативно-правовими актами.

Методист з психологічної служби району, керуючи психологічною службою району здійснює організаційні, координаційні, інформаційні, контрольно-аналітичні та навчально–методичні функції у галузі практичної психології та соціальної роботи серед практичних психологів та соціальних педагогів, а також в цілому забезпечує функціонування та розвиток психологічної служби:

 • надає методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам, методистам методичного центру, керівникам закладів освіти, учителям, вихователям та іншим учасникам освітнього процесу;
 • бере участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, їх атестації, професійному зростанні, кадровому забезпеченні психологічної служби;
 • організовує діяльність методичних об’єднань практичних психологів та соціальних педагогів, роботу творчих груп, школи молодого спеціаліста, проведення інтервізійних та супервізійних груп;
 • координує навчально-методичні розробки, дослідження, апробації корекційно-розвивальних програм, реалізацію та впровадження державних, регіональних, місцевих та районних програм працівниками психологічної служби району;
 • впроваджує досягнення психологічної науки та передового досвіду.

Методична тема, над якою працює психологічна служба району: «Соціально - психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час воєнного стану».

/Files/images/psyhologycal.jpg

Проблема, над якою працює методист: «Психоемоційна підтримка фахівців психологічної служби району під час воєнного стану"

/Files/50297069_602218516900426_8783295574444081152_n.jpg

/Files/52016097_541366966369236_719522749973790720_n.jpg

Спеціалісти психологічної служби району працюють над вирішенням актуальних питань та проблем сучасної освітянської галузі, створюють та забезпечують соціально-психологічні умови для розвитку особистості дитини та учня. Практичні психологи і соціальні педагоги беруть участь у здійсненні освітньої роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я; проводять психолого-педагогічну діагностику готовності вихованців, учнів до навчання та сприяють їх адаптації до нових умов освітнього процесу, допомагають у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку; розробляють та впроваджують розвивальні, корекційні програми з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів; сприяють вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готують учнів до свідомого життя; здійснюють профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;проводять психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, формують психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультують з питань психології, її практичного використання в організації освітнього процесу.

/Files/images/IMG_20170306_135935.jpg

Основними видами діяльності шкільного психолога є: просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне консультування, психодіагностика та психокорекція. Шкільний психолог обирає та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

/Files/5_n.jpg

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 • діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
 • профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
 • корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
 • навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 • зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
 • просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 4794

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.